Είστε εδώ: Προϊόντα > Πυροσβεστικά Είδη > Συστήματα Ολικής Κατάκλισης

Συστήματα Ολικής Κατάκλισης

Η εταιρία ΛΑΔΑΣ Π. μπορεί να σας προμηθεύσει και να σας ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ το μόνιμο σύστημα Διοξειδίου του Άνθρακα (CO2) που είναι άχρωμο, άγευστο, άοσμο και αδρανές αέριο. Κατά την χρήση του δεν γίνεται καμία καταστροφή, όπως από το νερό, είναι ακίνδυνο για τα περισσότερα υλικά και δεν μολύνει τα τρόφιμα, δεν είναι διαβρωτικό και είναι δυσαγώγιμο. Μετά την πυρόσβεση εξατμίζεται ολοκληρωτικά και δεν αφήνει καθόλου υπολείμματα. Έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια σε χώρους με ευπαθείς ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις, πολύτιμα έργα τέχνης, πίνακες ή χειρόγραφα, αποθήκες εύφλεκτων υγρών, ηλεκτρικούς υποσταθμούς, φούρνους και κλιβάνους.

Επίσης προτείνεται τo μόνιμο σύστημα IG 541 που είναι μείγμα Αζώτου (52%), Αργού (40%) και Διοξειδίου του Άνθρακα (8%), είναι άοσμο, άχρωμο, μη διαβρωτικό και επειδή αποτελείται από αέρια που ευρίσκονται ελεύθερα στην ατμόσφαιρα δεν επηρεάζει το Όζον και έχει μηδενική επίδραση στην αύξηση της θερμότητας της ατμόσφαιρας. Το IG 541 κατασβήνει τη φωτιά μειώνοντας το επίπεδο του Οξυγόνου στο χώρο κάτω του 13% (σημείο όπου τα περισσότερα υλικά σταματούν να καίγονται).