Είστε εδώ: Προϊόντα > Πυροσβεστικά Είδη > Φορητοί Πυροσβεστήρες

Φορητοί Πυροσβεστήρες

Στην εταιρία ΛΑΔΑΣ μπορείτε να βρείτε φορητούς πυροσβεστήρες όλων των ειδών. Οι πυρκαγιές είναι μία συνεχή πηγή κινδύνου. Δημιουργούνται σε τυχαίο τόπο και χρόνο προξενώντας απώλειες ανθρώπων, τραυματισμούς , καταστροφή της περιουσίας σας καθώς τεράστια οικονομική και οικολογική επιβάρυνση. Για αυτό το λόγο πυροσβεστήρες αποτελούν συσκευές πρώτης ανάγκης. Το μικρό κόστος αγοράς και συντήρησης σε σχέση με την αποτελεσματικότητα τους καθιστά ένα από τα κυριότερα εργαλεία στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών και για το λόγο αυτό επιβάλλονται από τη νομοθεσία.